แบบฟอร์มขอใช้บริการ

PR-Download
ศทศ.002/59 (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ)
ศทศ.002/59 (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) » เรื่อง
ศทศ 002_59 (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ).pdf
496.7 KiB
819 Downloads
Details
Translation Service Request Form
Translation Service Request Form » เรื่อง
Translation_Service Request Form.pdf
539.8 KiB
600 Downloads
Details
PRDownload2

หลักเกณฑ์ในการให้บริการ

  1. ผู้มีความประสงค์จะขอใช้บริการถ่ายบันทึกวีดีโอหรือถ่ายทอดสดต้องทำบันทึกรายละเอียดการใช้งานเพื่อขออนุมัติผ่านตามสายงาน
  2. ให้บริการเฉพาะบุคลากร หรือพ่อ แม่ ภรรยา และบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น
  3. ให้บริการเฉพาะบริเวณเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  4. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรวมบุคลากรในการปฏิบัติงาน และยานพาหนะ
  5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และการให้บริการ
PR-Download1

ศทศ.012/59 แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
750.4 KiB
695 Downloads
Details